Hanuman Chalisa

हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa Hindi

Hanuman Chalisa in Hindi हनुमान चालीसा   दोहा श्रीगुरू चरन सरोज रज निज मन मुकुरू सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु दो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन ...

author 10 Jun, 2023